Pilotproject van AdeK en CI Suriname bij Weg naar Zee blijkt succes
Go back

Pilotproject van AdeK en CI Suriname bij Weg naar Zee blijkt succes

Building with Nature aanpak wordt waarschijnlijk uitgebreid

Het in juli 2015 gestarte Building with Nature project bij Weg naar Zee blijkt na monitoring van bijna een jaar goede resultaten te boeken. De eerste mangrove planten worden inmiddels terug geplant. Het project waarbij waterdoorlatende dammen worden gebouwd onder leiding van Professor Siewnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit, is financieel mogelijk gemaakt door het Friends of Green Suriname programma. Dat is een bedrijvenplatform dat verbonden is met natuurbeschermingsorganisatie Conservation International Suriname.

De 26 betrokken Surinaamse ondernemers investeerden gezamenlijk USD 15,000 in het pilotproject, dat moet bewijzen dat Suriname voor het beschermen van haar kust niet tegen de natuur hoeft te vechten, maar juist met de natuur kan samenwerken. In september 2015 was de eerste houten dam afgebouwd door de inzet van studenten en vrijwilligers. Bijna driekwart jaar later blijkt het nut van deze natuurlijke dammen reeds bewezen.

Het Building with Nature concept – waarbij de natuur ingezet wordt om met de gevolgen van klimaatverandering om te kunnen gaan - werd door Wetlands International al succesvol toegepast in Indonesièˆ. Conservation International Suriname is een partnerschap aangegaan met Wetlands International voor het project te Weg naar Zee. De smalle houten dam vlak naast het Bedevaartsoord te Weg naar Zee heeft een afmeting van circa 200 bij 150 meter en is ongeveer een meter hoog. Deze dam bootst het wortelstelsel van de mangrove zodanig na dat afzetting van sediment plaatsvindt, waardoor verdere afbraak van de kustlijn wordt tegengegaan en de aanplant van mangrove mogelijk wordt. Er was een jaar gecalculeerd om voldoende afzetting van sediment te hebben voor de terugkeer van mangrove. Er blijkt na negen maanden echter al voldoende landaanwinst om de mangrove aanplant te starten. Professor Naipal heeft deze week reeds 108 mangrove planten terug geplant.

Met het herstel van de mangroven langs de kustlijn, zullen de ecosysteemdiensten weer opnieuw bij kunnen dragen aan het levensonderhoud van de gemeenschap. Bovendien zullen overstromingen als gevolg van zeespiegelstijging worden tegengegaan. Het grootste deel van de lokale gemeenschap zal profiteren van deze bescherming, met inbegrip van lokale boeren, imkers, bedevaart en crematie plaatsen. In eerdere proefprojecten met mangroves is gebleken dat mangrove aanplant in de kuststrook enkele voordelen met zich meebrengt zoals een hogere visvangst en dankzij bestuiving van landbouwgewassen door bijen die zich met parwa nectar voeden, ook grotere vruchten.

Het Friends of Green Suriname programma bij Weg naar Zee heeft met hun innovatieve investering een nieuwe manier van kustbescherming mogelijk gemaakt, die blijkt te werken en opvolging moet krijgen langs grotere delen van de kust om op lange termijn effectieve bijdrages te kunnen leveren aan de strijd tegen zeespiegelstijging.

Go back