Bauxiet Instituut Suriname krijgt versterking bij beoordeling rehabilitatieplan  en – activiteiten Suralco en AMS
Go back

Bauxiet Instituut Suriname krijgt versterking bij beoordeling rehabilitatieplan en – activiteiten Suralco en AMS

Conservation International Suriname deelt kennis over sluiting, rehabilitatie en monitoring van mijngebieden.

Op woensdag 20 april 2016 hebben het Bauxiet Instituut Suriname (BIS) en Conservation International Suriname (CIS) een intentieverklaring ondertekend voor het ontwikkelen van een continue analyse en monitoring van het sluitingsproces dat in gang gezet is bij Suralco. Deze samenwerking  zal zich voornamelijk richten op het optimale herstel van de natuur in de voormalige bauxietwinningsgebieden.

In oktober 2015 heeft de toen ingestelde parlementaire commissie Suralco, het in die periode  aangekondigde vertrek van Alcoa uit Suriname besproken met enkele betrokken organisaties, waaronder het Bauxiet Instituut Suriname en natuurbeschermingsorganisatie Conservation International Suriname. Daarbij is de basis gelegd voor de verdere samenwerking tussen deze twee organisaties.

Het Bauxiet Instituut Suriname is het orgaan dat namens de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen moet toezien dat Alcoa haar verplichtingen ten opzichte van de Republiek Suriname nakomt. De rehabilitatie- en sluitingsactiviteiten van alle vervuilde, verstoorde en uitgemijnde gebieden speelt daarbij een belangrijke rol.

Conservation International Suriname zal technische assistentie verlenen aan het Bauxiet Institituut Suriname. Dit zal zij  onder andere doen door het beschikbaar stellen van haar internationaal netwerk en haar ervaring met zowel rehabilitatieprocessen als het werven van fondsen voor rehabilitatie in de mijnbouwsector.

Beide partijen zullen gedurende een jaar samenwerken, waarbij begonnen wordt met een inventarisatie van de status van de aangerichte schade, verstoring en vervuiling in de door Alcoa gebruikte mijngebieden. Ook zullen de bij het sluitingsproces behorende milieubeheersings- en herbestemmingsplannen van Alcoa beoordeeld en geanalyseerd worden tegen het licht van internationaal geldende criteria en standaarden in de sector.

Namens BIS tekende directeur Rita Vaseur-Madhoeban en namens CIS de executive director, John Goedschalk. Beide partners zijn het eens dat de verdere ontwikkeling van Suriname voorop staat en dat er een zo deugdelijk mogelijk resultaat bereikt moet worden voor de uitgemijnde gebieden, zodat de natuur, afhankelijk van de nieuwe bestemming van de gebieden, zich hier optimaal kan herstellen en de nieuwe bestemming duurzaam voordeel kan bieden voor de  ontwikkeling van Suriname.

Go back