South Suriname Conservation Corridor viert 1-jarig bestaan
Go back

South Suriname Conservation Corridor viert 1-jarig bestaan

Uniek bottom-up proces begint vruchten af te werpen

Het éénjarig bestaan van de South Suriname Conservation Corridor (SSCC) is op 12 en 13 april 2016 gevierd op de derde grote stakeholders meeting van het project. Tijdens deze stadskrutu, die plaats vond in de Hal, werd een overzicht gepresenteerd van de verschillende projecten die ondertussen zijn opgestart sinds de overhandiging van het SSCC document aan DNA op 5 maart 2015. Tussen de NGOs die al in Zuid-Suriname werkten is een gecoördineerdere samenwerking op gang gekomen. Het gaat om de organisaties Conservation International Suriname, WWF, Amazone Conservation Team (ACT), ESAV, de Organisatie van Inheemsen Suriname (OIS), het BBS (Herbarium) en Kuluwayak.

De dorpen in Zuid-Suriname die in het SSCC vallen, zijn Alalapadu, Apetina, Amotopo, Kawemhakan, Kwamalasamutu, Palumeu, Sipaliwini en Tepu. Zowel per dorp als per collectief vinden er regelmatig overleg plaats over hoe invulling te geven aan natuurbescherming én ontwikkeling. Zo zijn er onderzoeken gaande naar de potentie van sustainable livelihoods in de verschillende dorpen. Hier wordt met name gekeken naar het creëren van duurzame banen. Momenteel zijn er pilot projecten voor honing en paranoten in diverse dorpen en wordt bekeken hoe het bestaande ranger programma een formele erkenning kan krijgen van de overheid.

Door de projectpartners CI-Suriname, WWF en ACT is een dorpsfonds van in totaal USD 20,000 in het leven geroepen om de ad hoc aanvragen voor hulp van de dorpen te structureren en de hulp van CI aan de dorpen eerlijk te verdelen over de dorpen. Hiervan wordt door vijf van de dorpen al gebruik gemaakt. Ondertussen is er een continu engagement proces met de Trio en Wayana gemeenschappen om te kijken hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding voor hun natuurbeschermingsinitiatieven. Dit moet uiteindelijk leiden tot zogenaamde conservation agreements met de dorpen.

Verder wordt er samen met de DNA commissie Milieu en Klimaatverandering gewerkt aan het updaten van de nationale natuurbeschermingswetgeving die uit 1954 stamt. Conservation International Suriname tekende recent ook een M.O.U. met het Ministerie van RGB om beter invulling te geven aan internationale en nationale verplichten op dit gebied.

Op de tweedaagse meeting waren alle stakeholders vertegenwoordigd, bestaande uit de inheemse gemeenschappen, NGOs, en overheid. Hesdy Esajas sprak namens ’s Lands Bos Beheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Bosbeheer en gaf aan dat zij de bescherming in Zuid-Suriname ondersteunen. Het waarnemend hoofd van LBB gaf aan dat er nog niet formeel ondertekend is, omdat er beleidsmatig nog zaken spelen, maar hij verzekerde dat het ministerie de South Suriname Conservation Corridor een goed initiatief vindt. Verder legde Esajas uit dat het ministerie bezig is om natuurbescherming in een internationaal kader te plaatsen en hierbij kijkt naar de mogelijkheden van inheems beschermde gebieden en marine bescherming.

John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname gaf aan dat natuurbescherming veel geld kost en haalde aan wat de beschikbare miljoenenbegrotingen hiervoor in omringende landen zijn. “Dat geld is er in Suriname niet, maar we hebben wel een netwerk van acht betrokken inheemse dorpen en natuurbeschermingsorganisaties in Zuid-Suriname, die met z’n allen bereid zijn om bescherming te doen. Zo kunnen wij het ministerie helpen bij hun taken van natuurmonitoring en –bescherming ten nutte van ons allen.”

Naast een intensieve werksessie, waarbij bijvoorbeeld de te volgen communicatelijnen en de invulling van een grievance mechanisme werden behandeld, was er tevens ruimte voor een feestelijke afsluiting met taart. Aan het eind van de bijeenkomst werd het nieuwe logo voor SSCC gekozen door de aanwezigen welke ontworpen is op basis van schetsen van de mensen zelf.

     

Go back