Torarica en Conservation International Suriname zetten vriendschap voor groen Suriname voort
Go back

Torarica en Conservation International Suriname zetten vriendschap voor groen Suriname voort

Op een persconferentie van 13 april 2016 heeft Russ Mittermeier, vice-voorzitter van Conservation International ruim 300 boeken overhandigd aan Torarica Group of Hotels.

Mittermeier is zelf mede-auteur van de boeken “Transboundary Conservation”, “Fresh Water” en “Climate for Life” uit de CEMEX Conservation Books Series welke overhandigd werden. De natuurboeken met vele foto's zullen op de hotelkamers geplaatst worden in de diverse hotels van de Torarica Group of Hotels.

Mittermeier zei bij de gelegenheid dat Suriname beschikt over unieke natuur als groenste land ter wereld. “Suriname kan een belangrijke rol spelen in het gevecht tegen klimaatverandering. Zeker als je weet dat de laatste onderzoeken bevestigen dat oerbos (primary forest) 50% van de oplossing kan zijn. Suriname heeft volop bos, maar beschikt ook nog eens over 10% van ’s werelds zoetwaterbronnen in rivieren. Deze zijn wereldwijd zeer schaars. Als Suriname in staat is haar natuurbescherming voort te zetten, in samenwerking met de landen om haar heen, gaat dat van enorme waarde zijn voor het land.”

Tevens overhandigde Torarica een cheque van USD 5000,- aan Conservation International Suriname voor hun Friends of Green Suriname programma. Torarica was reeds een Friend of Green Suriname en heeft met de donatie de vriendschap voortgezet. Dave Boucke, directeur van Torarica Group of Hotels, gaf aan dat hij de samenwerking met Conservation International als prettig ervaart, vooral omdat er steeds duidelijk wordt aangegeven waarin wordt geïnvesteerd met de donaties. Ramses Man, development manager bij Conservation International Suriname, zei blij te zijn met de donatie en gaf aan dat deze goed van pas komt bij het continueren van de diverse Friends of Green Suriname projecten.

Op dit moment wordt er met de Friends of Green Suriname donaties onder meer het natuurlijk kustbeschermingsproject te Weg naar Zee medegefinancierd, waarbij er waterdoorlatende dammen worden gebouwd met mangrove planten zodat er landaanwinst kan plaatsvinden in het gebied. Er werden enkele conservation drones aangekocht voor effectievere natuurmonitoring in het Centraal Suriname Natuur Reservaat en er werden verschillende onderzoeken naar watervoorkomens in Zuid-Suriname en de Coroniezwamp gefinancierd.

Go back