Engagement Strategie over omgaan met inheemse en tribale gemeenschappen is ready
Go back

Engagement Strategie over omgaan met inheemse en tribale gemeenschappen is ready

In samenwerking met de VIDS en VSG is een engagement strategie tot stand gekomen als eerste stap om engagement tussen gemeenschappen en overheid te bevorderen.


Het betrekken van inheemse en tribale gemeenschappen bij bestuur en beleid doe je zo!

Bij de toekenning van de USD 3,8 miljoen grand in 2013 ter voorbereiding van REDD+ in Suriname werd door de Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) aangegeven dat de Surinaamse overheid, evenals in andere landen, beter overweg moet kunnen met conflictsituaties die te maken hebben met de directe betrokkenheid van de verschillende doelgroepen. In Suriname ging het met name om het beter betrekken van inheemse en tribale gemeenschappen bij bestuur en besluitvorming. Hoe deze groepen het best betrokken kunnen worden, hebben zij zelf helpen vormgeven in een engagement strategie document. Dit is de basis van de trainingen aan de overheid die nu zullen aanvangen.

Conservation International Suriname heeft het Widening Informed Stakeholder Engagement for REDD+ (WISE REDD+) programma geïnitieerd en hiermee bijgedragen aan de capaciteitsversterking van de overheid op het gebied van het meer en beter betrekken van inheemse en tribale gemeenschappen bij bestuur en besluitvorming. Het WISE REDD+ traject is gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt inmiddels in zes landen uitgevoerd. Dit project is een onderdeel van het nationaal REDD+ programma in Suriname.

Waarom is dit WISE-REDD+ project belangrijk?
De Surinaamse inheemse en marron gemeenschappen leven al eeuwen in, van en met de natuur; het bos is hun leefgebied. Het REDD+ proces kan bijdragen aan het ontwikkelen van levensplannen voor de toekomstige ontwikkeling van gemeenschappen; het kan vaart zetten achter processen zoals het grondenrechten vraagstuk, en het kan mogelijkheden creëren voor transparante dialoog. Het is dan ook cruciaal dat deze groepen in elke fase van het REDD+ proces tijdig, en op een cultureel gepaste manier worden betrokken.

Sinds 2014 is er binnen het WISE REDD+ programma, samen met de gemeenschappen, gewerkt aan het opstellen van een community engagement strategie, welke nu gefinaliseerd is. De community-engagement strategie vindt zijn grondslag in internationale overeenkomsten, richtlijnen en principes en vormt hiermee een goede conceptuele basis voor de overheid en andere organisaties die met deze traditionele gemeenschappen willen samenwerken.

WISE REDD+ trainingen voor de overheid over engagement vangen aan
Van 29 maart t/m 1 april 2016 worden overheidsmedewerkers van diverse departementen onder leiding van vertegenwoordigers van de VIDS en VSG getraind in hoe zij deze engagement van gemeenschappen in hun dagelijks werk kunnen gebruiken.

Achtergrond van het project
Het WISE REDD+ project is gecoördineerd door Conservation International Suriname en een speciaal hiervoor ingesteld projectbestuur. In dit bestuur hadden zitting: vertegenwoordigers van inheemse en tribale gemeenschappen alsook de project partners NIMOS, UNDP en het Kabinet van de President. Als consultants voor het uitwerken van de engagement strategie zijn aangetrokken de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS) en de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG).

Voor meer project informatie zie onze WISE-REDD+ project pagina.

Go back