DNA Commissie gaat samenwerken met CIS
Go back

DNA Commissie gaat samenwerken met CIS

Op vrijdag 2 oktober 2015 wordt een samenwerkingsconvenant ondertekend door de vaste commissie ‘Milieu en Klimaatverandering’ van de Nationale Assemblee en natuurbeschermingsorganisatie Conservation International Suriname (CI-Suriname). 

De samenwerking wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar en is bedoeld om concreet invulling te geven aan de nationale beleidsvoornemens ten aanzien van milieu en klimaatverandering.

De vaste commissie ‘Milieu en Klimaatverandering’, welke onder leiding staat van parlementarier Andre Misiekaba (NDP), heeft het iniatief genomen tot de samenwerking met CI-Suriname. Onder andere bij de voorbereiding van de diverse milieugerelateerde wetten, zoals de waterbeschermingswet, kustbeschermingswet, wetgeving ten aanzien van klimaatverandering en de revisie van de Natuurbeschermingswet wil de commissie graag samenwerken met CI-Suriname.


Misiekaba over de samenwerking met CI-Suriname: ‘Een concreet voorbeeld van onze samenwerking met CI-Suriname is onze natuurbeschermingswet. Probleem is dat die wet dateert uit 1954 en op veel punten verouderd is. Iedereen is het erover eens dat deze wet vernieuwd moet worden, maar dat vergt enorm veel voorbereiding en afstemming met alle betrokken partijen. Als commissie hebben we echter maar beperkte capaciteit. Als onderdeel van de samenwerking met CI-Suriname is daarom opgenomen dat zij de coördinatie van dit intensieve traject voor de wetsherziening voor haar rekening zal nemen. Op die manier kunnen we samen zorgen voor een actueel wettelijk kader om onze natuur te beschermen tegen bedreigingen.’

De huidige regering heeft natuurbescherming en het bestrijden van klimaatverandering hoog op de agenda geplaatst. Zo opende het regeerakkoord 2015-2020 met het onderwerp ‘behoud van evenwichtige ecosystemen in het kader van duurzame ontwikkeling’ en wordt een centrale coördinatie nagestreefd op het niveau van het Kabinet van de President. In aansluiting daarop kwam het onderwerp klimaatverandering op woensdag j.l. ook prominent aan bod in de jaarrede van President Bouterse.  Bouterse zei daar onder andere over: ‘Het beschermen van ons land en ons volk tegen de gevolgen van klimaatverandering zien wij als onze allereerste uitdaging en de Regering zal ferm hierin voorgaan.’

Het samenwerkingsconvenant zal op vrijdag 2 oktober aanstaande om 09.30 uur in de DNA ondertekend worden door Andre Misiekaba en John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname.

Goedschalk: “We juichen het toe dat dat de overheid de bedreigingen als gevolg van klimaatverandering serieus neemt en maatregelen wil nemen. Het is een van de speerpunten van Conservation International Suriname om onze overheid te ondersteunen om die maatregelen zo effectief mogelijk te laten zijn. Wij delen dan ook graag onze internationale expertise met de leden van deze DNA commissie en daar waar mogelijk zullen we ook gerichte financiele steun en praktische ondersteuning verlenen.’

CI-Suriname is onderdeel van een internationaal netwerk met meer dan 30 kantoren wereldwijd en is inmiddels 23 jaar actief in Suriname. De organisatie houdt zich bezig met het behoud van de natuur ten behoeve van het menselijk welzijn in Suriname. CI-Suriname draagt bij door expertise, innovatie, financiering en duurzame oplossingen aan te dragen, die ervoor zorgen dat Suriname het groenste land ter wereld zal blijven.

 

 

Go back