Onderzoek naar mogelijke illegale goudwinning Palumeu
Go back

Onderzoek naar mogelijke illegale goudwinning Palumeu

Kapitein Pesife van het Zuid-Surinaamse dorp Palumeu heeft het vermoeden, dat er illegale goudzoekers in zijn gebied actief zijn. Om die reden is hij naar de stad gekomen om de hulp van de overheid en van milieuorganisatie Conservation International Suriname (CI Suriname) in te schakelen.
De aanleiding is dat de dorpsbewoners van Palumeu op 7 augustus j.l. vier vliegtuigen met aan boord diverse apparatuur zagen landen in hun dorp. De lading betrof, naar zeggen van de kapitein, ondermeer een all terrain vehicle (ATV), enkele waterpompen, vijf vaten brandstof en twee buitenboordmotoren. Deze materialen werden de volgende dag met drie boten vanuit het dorp stroomopwaarts vervoerd door vier mannen. De kapitein heeft het vermoeden dat de mannen van plan zouden zijn om de materialen te gebruiken voor het zoeken naar goud.

De signalen over mogelijke illegale goudwinning langs de Palumeu rivier worden door CI Suriname serieus genomen. Als er inderdaad sprake zou zijn van illegale goudzoekers in het gebied, dan zou dat namelijk een grove inbreuk vormen op de afspraken die voor dit gebied zijn gemaakt. Palumeu ligt in het hart van de South Suriname Conservation Corridor (SSCC), een inheems beschermd natuurgebied van 7,2 miljoen hectare. SSCC is eerder dit jaar afgekondigd door de inheemse Trio en Wayana gemeenschappen, WWF Guianas en CI Suriname. Directeur John Goedschalk heeft vanochtend samen met Kapitein Pesife Padoe van Palumeu spoedoverleg gevoerd met de nieuwe Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson over de illegale goudzoekactiviteiten.

Minister Dodson heeft tijdens dit overleg, mede namens President Bouterse, duidelijk aangegeven dat er geen toestemming vanuit de overheid is om naar goud te zoeken in dit gebied. Dodson wil nog niet de conclusie trekken dat er goudzoekers actief zouden zijn bij Palumeu. Hij wil andere mogelijke redenen voor het vervoer van de materialen vanuit Palumeu niet gelijk uitsluiten, en eerst verder onderzoeken. Kapitein Pesife en Goedschalk hebben aansluitend ook een overleg gehad met de heer Stanley Benschop, lid van het management team van de Commissie Ordening Goud Sector (OGS). Benschop heeft aangegeven dat hij de zaak tot op de bodem wil uitzoeken en daar op korte termijn maatregelen toe zal treffen. De kapitein heeft contact proberen te zoeken met de persoon die de spullen heeft aangevoerd. Echter, deze man, die vermoedelijk uit Pikin Saron afkomstig is, heeft een verzoek van het traditioneel gezag om in gesprek te gaan naast zich neergelegd.

De gemeenschap van Palumeu maakt zich grote zorgen over de mogelijkheid dat er illegale goudzoekers bij hun dorp actief zouden zijn. Kapitein Pesife: “Palumeu ligt benedenstrooms van de locatie waar de mannen hun materialen heen hebben vervoerd. Als het om goudwinning zou gaan met behulp van kwik, dan zouden we daar direct last van ondervinden. Ik wil dat ons dorp veilig kan blijven vissen en rivierwater kan blijven drinken. We willen geen situatie als in Lawa, waar de inheemse bewoners de rivier niet meer kunnen gebruiken als gevolg van het kwikgebruik.”

CI-Suriname directeur John Goedschalk is tevreden met de adequate wijze waarop de overheid reageert op de signalen van de kapitein: “We zijn heel blij dat de nieuwe Minister Dodson vanochtend op zulke korte termijn tijd heeft gemaakt om de mogelijke illegale goudwinning met ons te bespreken. Het geeft aan dat hij de prioriteit die in het regeerakkoord is gegeven aan natuurbescherming heel serieus neemt. Ook bij OGS konden we na een belletje naar directeur Dompig terecht en daar hebben ze eveneens serieus aandacht besteed aan het verhaal van de kapitein. We willen niet te snel conclusies trekken, maar dit soort berichten horen wel serieus onderzocht te worden. Minister Dodson en de heer Benschop van OGS hebben me bevestigd, dat dit op korte termijn ook zal gaan gebeuren.”
Goedschalk: “Het blijkt dat de inheemse verklaring tot bescherming van Zuid-Suriname, die afgelopen maart werd ondertekend door de Trio en Wayana gemeenschappen, CI Suriname en WWF Guianas, ook echt wordt gerespecteerd. En dat is terecht, want dit gebied is van onschatbare waarde. Veel van onze Surinaamse zoetwaterbronnen liggen hier, en ook is er sprake van een unieke biodiversiteit.” De instelling van SSCC werd in maart van dit jaar door de Surinaamse, maar ook door de internationale media bestempeld als een historisch moment, omdat de inheemse gemeenschappen in Zuid- Suriname voor het eerst in de geschiedenis een dergelijke samenwerking zijn aangegaan. Palumeu is een inheems dorp in het Zuiden van het district Sipaliwini, waar mensen van de Trio- en Wayana gemeenschappen nog volgens eeuwenoude tradities leven in en met de natuur. Het dorp heeft ongeveer 200 inwoners, die afhankelijk zijn van het rivierwater, onder andere voor visserij en drinkwater.

 

 

 

Go back