Inheemsen Zuid-Suriname nemen initiatief tot beschermen van hun leefgebied.
Go back

Inheemsen Zuid-Suriname nemen initiatief tot beschermen van hun leefgebied.

Inheemsen Zuid- Suriname verklaren 7.2 miljoen hectare tot beschermd gebied.

Op donderdag 5 maart jl. hebben de Trio en Wayana gemeenschappen, Conservation International Suriname en Wereld Natuur Fonds Guianas een verklaring ondertekend over een samenwerking voor de bescherming van het bos, het water en de volkeren in Zuid-Suriname. Het doel is dat deze verklaring zal resulteren in een beschermde zone van meer dan 7 miljoen hectare ongerept tropisch regenwoud. Dat is meer dan de helft van het totale Surinaamse landoppervlak.

Na het gezamenlijk ondertekenen van de verklaring in De Hal, werd de verklaring officieel aangeboden aan de voorzitter van de Nationale Assemblee van Suriname, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons.
Geerlings-Simons nam de verklaring in ontvangst en deelde de aanwezigen mee, dat zij de verklaring zal delen met de overige leden van de Nationale Assemblee.

Ze gaf tevens aan dat zij de uitgangspunten van de inheemsen in overweging zal nemen. Het gebied dat de inheemse gemeenschappen willen beschermen is al eeuwenlang hun leefgebied. De diverse dorpen in Zuid-Suriname hebben nu uiting gegeven aan hun verlangen om hun land, water en bos te behouden. 

Kapitein Shedde van het dorp Alalapadu:
 "Als mens hebben we de rijkdommen van moeder aarde nodig, omdat we daar van leven, het bos biedt dit.  Als we rekening houden met onze verantwoordelijkheid voor onze toekomstige generaties, dan is het nu de tijd om te handelen en samen te werken om onze natuur te behouden. “

De geïsoleerde status van het gebied beschermt de daar levende inheemse gemeenschappen niet meer tegen de vele bedreigingen, zoals illegale goudwinning en houtkap.  Het traditioneel gezag van deze gemeenschappen vraagt daarom aandacht voor de bedreiging van hun leefgebied. Samen met Conservation International Suriname en het Wereld Natuur Fonds Guianas en de Surinaamse vertegenwoordigers van de overheid zijn zij de afgelopen drie weken een dialoog met elkaar aangegaan om tot een gedeelde visie te komen over hoe ze hun toekomst en het bos kunnen beschermen. Door het definiëren van de omvang van hun jachtgebieden, landbouwgronden, locaties voor traditionele medicijnen, begraafplaatsen en andere culturele gewoonten zijn zij nu in staat om duidelijk te maken wat zij nodig hebben om  in hun levensonderhoud te voorzien.
Tijdens de dialoog deelden de dorpelingen met elkaar hun dromen, hun uitdagingen en de belangrijkste bedreigingen voor hun manier van leven.
Gwen Smith, engagement specialist van Attune Development: “Het proces is op dusdanige wijze ontworpen dat belanghebbenden op respectvolle wijze kunnen leren van elkaar. In plaats van het uiten van een mening komen de werkelijke belangen aan bod".

Directeur van Conservation International Suriname John Goedschalk, licht toe: "Inheemsen geloven dat ze hun land lenen van hun kleinkinderen. 

In feite moeten we, als land, hetzelfde doen. Suriname heeft serieuze aandacht voor het behoud en het beschermen van belangrijke delen van onze bossen en rivieren.
Een beschermde zone welke wordt bewaakt door de inheemse bevolking zelf, is een echte Surinaams oplossing in het belang van ons volk”.

Bescherming van dit gebied zal zorgen voor continuïteit in de beschikbaarheid over schoon water. Daarnaast biedt het belangrijke voordelen voor het gebruik van water stroomafwaarts, met inbegrip van hernieuwbare energie, landbouw, toerisme, en drinkwater. Tenslotte zal de bescherming van Zuid-Suriname de strijd tegen klimaatverandering ondersteunen.

WWF Suriname vertegenwoordiger Laurens Gomes: "We zijn erg enthousiast over de vooruitgang die geboekt is tijdens deze meest uitgebreide dialoog ooit tussen diverse partijen in Suriname over de bescherming van Zuid-Suriname. 

Deze dialoog heeft ons vanuit meerdere perspectieven laten zien hoe belangrijk dit gebied is voor Suriname en de wereld. De ondertekende verklaring biedt een basis voor verdere samenwerking en partnerschap".

Suriname wordt vaak beschouwd als het groenste land ter wereld, een feit dat wordt geïllustreerd door een van de laagste ecologische voetafdrukken per hoofd van de bevolking en een bosbedekking van meer dan 90%.
Het zuiden van Suriname ligt in het minst verstoorde deel van het Amazone Bekken en het Guyana Schild. Het bestaat uit grote delen onaangetast tropisch bos in een nagenoeg ongerept landschap, van onschatbare waarde voor het behoud van een gezonde balans van het leven op onze planeet.
Het verbindt een van de grootste netwerken van beschermde gebieden in de tropen, die het Parc Amazonien omvat in Frans-Guyana en Tumucumaque in Brazilië.

 

Go back